130.000 năm lịch sử thần học được gói lại trong một cuốn sách


130.000 năm lịch sử thần học được gói lại trong một cuốn sách


Gói gọn 130.000 năm lịch sử thần học trong gần 300 trang sách, Lược sử tôn giáo của Richard Holloway cung cấp thông tin bao quát, phong phú và súc tích về các khái niệm liên quan đến thần học, tôn giáo lớn của phương Đông và phương Tây, cũng như đưa ra góc nhìn và cách lý giải của chính bản thân tác giả.

Bằng cách viết tường minh, rõ ràng, Richard Holloway đặt ra hai câu hỏi lớn xuyên suốt toàn bộ quá trình từ lúc xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại của tôn giáo: Tại sao chúng ta ở đây? Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi chúng ta chết? Richard Holloway kể lại toàn bộ lịch sử tôn giáo – từ khởi nguyên của đức tin tôn giáo đến thế kỷ hai mốt – với sự tôn trọng sâu sắc và cam kết về tính chính xác.

“Như ta đã quan sát, tôn giáo như một cái đe từng làm hao mòn biết bao cây búa. Có lẽ lần nay tôn giáo sẽ vượt qua được phong trào nhân đạo thế tục. Dù ngày nay tôn giáo ở nhiều nơi đang đà suy giảm, nó vẫn là một “cuộc trình diễn” lớn nhất trên Trái đất và nó diễn ra mngay tại một đền đài hay nơi thờ phụng gần bạn. Có mua vé vào hay không hoàn toàn là tùy thuộc ở bạn.”

tiki1-Lược sử tôn giáo
Đặt sách tại đây: <LINK>

Hơn bảy tỷ người trên thế giới có thể viết một thứ gì đó khác chữ “Không” vào mục Tôn giáo trong hồ sơ của mình. Một số sinh ra đã theo một tôn giáo được chọn sẵn; số khác có thể tự lựa chọn theo sở thích, theo định hướng, theo đám đông… Thế rồi họ thực hành đức tin của mình hàng ngày, tự hào về nó và muốn truyền bá nó cho nhiều người khác nữa. Đó là con đường phát triển hết sức tự nhiên của tôn giáo suốt hàng nghìn năm qua, kết quả là sự ra đời của vô số tín ngưỡng với cành nhánh sum suê mà chúng ta thấy ngày nay. Nhiều tôn giáo ra đời cách đây hàng nghìn năm với số lượng tín đồ hùng hậu, một số khác non trẻ hơn nhưng không kém phần đình đám vì những tín đồ ít ỏi nhưng nổi tiếng của mình. Thế nhưng, ai trong số họ dám chắc những gì mình đang làm là đúng nguyên bản và không khiến các vị khai sinh ra tôn giáo ấy lắc đầu, thất vọng?

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phức tạp và lịch sử phát triển của một số tôn giáo lớn trên thế giới, trải qua hàng ngàn năm, lại càng phức tạp hơn. Trong một kỷ nguyên mà thái độ tôn giáo cứng rắn và bạo lực tôn giáo bùng nổ, cuốn sách Lược sử tôn giáo của Richard Holloway được xem như một nguồn thông tin hữu ích giúp những ai quan tâm đến vấn đề này có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo.


Nguồn: Thể Thao HCM


*

Bình luận