SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở NÔNG THÔN NAM BỘ THỜI THUỘC PHÁP


Bước đầu tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất ở nông thôn Nam Bộ thời thuộc Pháp qua địa bạ

nhatbook-Bước đầu tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất ở nông thôn Nam Bộ thời thuộc Pháp qua địa bạ-TS Trần Thị Thu Lương-2004

 Tác giả:  Trần Thị Thu Lương
 Nxb:  ĐH QG TpHCM
 Năm:  2004
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận