GIÁO TRÌNH THƯ MỤC HỌC


Giáo trình thư mục học

nhatbook-Giáo trình Thư mục học-TS Nguyễn Thị Thư-2002

 Tác giả:  Nguyễn Thị Thư
 Nxb:  Văn Hóa Thông Tin
 Năm:  2002
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận