MỘT SỐ ĐẢNG CHÍNH TRỊ TRÊN THẾ GIỚI


Một số đảng chính trị trên thế giới

nhatbook-Một số Đảng chính trị trên thế giới-Ngô Đức Tính-2001

Chủ biên:  Ngô Đức Tính
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2001
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi