BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN VÀ TỔNG KẾT KINH NGHIỆM TRONG CÁC CHIẾN DỊCH LỚN


Báo cáo về kế hoạch tác chiến và tổng kết kinh nghiệm trong các chiến dịch lớn

Nhatbook-Báo cáo về kế hoạch tác chiến và tổng kết kinh nghiệm trong các chiến dịch lớn Tập 1 - Võ Nguyên Gáp-1964

 Tác giả:  Võ Nguyên Giáp
 Nxb:  Bộ Tổng Tham Mưu
 Năm:  1964
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

Bình luận