Nhìn lại sự kiện lập phủ Gia Định năm 1698 và bài học mở cõi của các Chúa Nguyễn


Nhìn lại sự kiện lập phủ Gia Định năm 1698 và bài học mở cõi của các Chúa Nguyễn

Nhatbook-Nhìn lại sự kiện lập phủ Gia Định năm 1698 và bài học mở cõi của các Chúa Nguyễn-Lê Bá Vương2016

Tác giả:  Lê Bá Dương
 Nguồn:  Văn Thư Lưu Trữ Việt Nam, số 4
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận