VẤN ĐỀ VỀ TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở CƠ SỞ


Vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo ở cơ sở

Nhatbook-Vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo ở cơ sở-2005

 Tác giả:  Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2005
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi