CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI, tập 2


Chủ nghĩa Tư bản hiện đại, tập 2

Những thay đổi trong tổ chức quản lý kinh tế

nhatbook-Chủ nghĩa Tư bản hiện đại tập 2-Lê Văn Sang-1995

 Tác giả:  Lê Văn Sang,
 Đào Lê Minh,
 Trần Quang Lâm
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1995
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi