GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM


Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng Tài chính tiền tệ ở Việt Nam

nhatbook-Giải phóng phòng ngừa khủng hoảng Tài chính tiền tệ ở Việt Nam- GS.TS Hồ Xuân Phương, TS Vũ Đình Ánh-2003

 Tác giả:  Hồ Xuân Phương,
Vũ Đình Ánh
 Nxb:   Tài Chính
 Năm:  2003
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi