Khoa học xã hội

CÁC NHÂN TỐ PHI KINH TẾ, XÃ HỘI HỌC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN


Các nhân tố phi kinh tế, xã hội học về sự phát triển

nhatbook-Các nhân tố phi kinh tế xã hội học về sự phát triển-Đặng Cảnh Khanh-1999

 Tác giả:  Đặng Cảnh Khanh
 Nxb:  Khoa Học Xã Hội
 Năm:  1999
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Advertisements
edu-CEO

Gửi phản hồi