CHÍNH TRỊ QUÂN BÌNH ĐỘNG


Chính trị quân bình động

nhatbook-Chính trị quân bình động-Hoàng Tường

 Tác giả:  Hoàng Tưởng
 Nxb:  Tủ sách Thành Nhân
 Năm:  1970
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận