PHƯƠNG PHÁP MÁC-XÍT LÊ-NIN-NÍT NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG


Phương pháp Mác-xít Lê-nin-nít nghiên cứu lịch sử đảng

nhatbook-Phương pháp Măc-xít Lê-nin-nít nghiên cứu lịch sử Đảng- N.N Ma-xlốp-1987

 Tác giả:  N. N. Ma-xlốp,
Nguyễn Thế Tự dịch
 Nxb:  sách giáo khoa Mác Lênin
 Năm:  1987
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận