ĐIỀU TIẾT SỰ DI CHUYỂN CỦA DÒNG VỐN TƯ NHÂN GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI


Điều tiết sự di chuyển của dòng vốn tư nhân gián tiếp nước ngoài

nhatbook-Điều tiết sự di chuyển của dòng vốn tư nhân gián tiếp nước ngoài-Nguyễn Hồng Sơn-2005

 Chủ biên:  Nguyễn Hồng Sơn
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2005
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận