PHONG TRÀO NÔNG DÂN VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX


Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

nhatbook-Phong trào nông dân Việt Nam- Nguyễn Phan Quang-1986

 Tác giả:  Nguyễn Phan Quang
 Nxb:  Khoa Học Xã Hội
 Năm:  1986
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận