SOCRATES TỰ BIỆN


Socrates tự biện

nhatbook-Socrates tự biện-PLato - XEnophon-2006

 Tác giả:  Plato – Xenophon, 
Nguyễn Văn Khoa dịch
 Nxb:  Tri Thức
 Năm:  2004
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi