THỊ TRƯỜNG MỞ, TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN


Thị trường mở, từ lý luận đến thực tiễn

nhatbook-Thị trường mở từ lý luận đến thực tiễn-Trần Trọng Độ-2004

 Tác giả:  Trần Trọng Độ
 Nxb:  Công An Nhân Dân
 Năm:  2004
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi