VĂN BẢN VÀ LƯU TRỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG


Văn bản và lưu trữ học đại cương

nhatbook-Văn bản và lưu trữ học đại cương- Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn Hàm-1997

 Tác giả:  Vương Đình Quyền,
 Nguyễn Văn Hàm
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  2003
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận