PHƯƠNG PHÁP TRỌNG LỰC TRONG ĐỊA VẬT LÝ


Phương pháp trọng lực trong địa vật lý

nhatbook-Phương pháp trọng lực trong địa vật lý-Trần văn nhạc-2008

 Tác giả:  Trần Văn Nhạc
 Nxb:  Khoa Học và Kỹ Thuật
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi