BA PHONG CÁCH TRÀO PHÚNG TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM


Ba phong cách trào phúng trong văn học Việt Nam thời kỳ 1930-1945

Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao

nhatbook-Ba phong cach trao phung-Trần Văn Hiếu-2000

 Tác giả:  Trần Văn Hiếu
 Nxb:  ĐHQG Hà Nội
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận