THIẾT KẾ BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 12, tập 2


Thiết kế bài giảng Lịch sử  Lớp 12, Tập 2

nhatbook-Thiết kế bài giảng Lịch sử nâng cao Lớp 12, Tập 2-Nguyễn Thị Thạch-2009

 Tác giả:  Nguyễn Thị Thạch
 Nxb:  Hà Nội
 Năm:  2009
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận