CÁc GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ KỶ XXI


Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ XXI

nhatbook-Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ XXI-Trần Xuân Kiên-2003

 Tác giả:  Trần Xuân Kiên
 Nxb:  Thanh Niên
 Năm:  2003
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận