Kinh tế - Kinh doanh

CÁc GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ KỶ XXI


Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ XXI

nhatbook-Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ XXI-Trần Xuân Kiên-2003

 Tác giả:  Trần Xuân Kiên
 Nxb:  Thanh Niên
 Năm:  2003
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Advertisements
Edu-Shopee

Gửi phản hồi