KỶ NGUYÊN PARK CHUNG HEE


Kỷ nguyên Park Chung Hee

Quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc

Nhatbook-Kỷ nguyên Park CHung Hee-Byung-Kook Kim-2015

 Tác giả:  Byung-Kook Kim, Ezra F. Vogel,
 Hồ Lê Trung dịch
 Nxb:  Thế Giới
 Năm:  2015
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Bản tiếng Anh tại đây: <LINK>


*

Bình luận