TỲ BÀ HÀNH


Tỳ Bà Hành

nhatbook-Bạch Cư Dị-Tỳ Bà Hành - Nguyễn Hữu Ái chú thích-1950

 Tác giả:  Bạch Cư Dị,
 Nguyễn Hữu Ái dịch
 Nxb:  Hồ Đắc Nghị
 Năm:  1950
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi