GIÁO TRÌNH VĂN BẢN PHÁP QUY VIỆT NAM VỀ THƯ VIỆN


Giáo trình Văn bản pháp quy Việt Nam về thư viện

nhatbook-Giáo trình Văn bản pháp quy Việt Nam về thư viện-Lê Văn Viết-2007

 Tác giả:  Lê Văn Viết
 Nxb:  ĐHQG Hà Nội
 Năm:  2007
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận