Sùng mộ Phật giáo Đại thừa: phương cách trị quốc chiến lược của chính quyền Đàng Trong


Sùng mộ Phật giáo Đại thừa: phương cách trị quốc chiến lược của chính quyền Đàng Trong

nhatbook-Sùng mộ Phật giáo Đại thừa - Phương cách trị quốc chiến lược của chính quyền Đàng Trong-lê bá vương- 2015

Tác giả:  Lê Bá Vương
 
 Nguồn:  Văn Thư Lưu Trữ, số 9
 Năm:  2015
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận