NGA VÀ ĐỨC


Nga và Đức

nhatbook-Câu chuyện địa lý phương Tây Nga & Đức-Văn Sính Nguyên-2004

 Tác giả:   Văn Sính Nguyên,
Nguyễn Hồng Lân dịch
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  2004
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận