CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆT NAM


Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á – Thái Bình Dương

nhatbook-Công nghiệp hoá Việt Nam-Trần Văn Thọ-1998

 Tác giả:   Trần Văn Thọ
 Nxb:  Tổng Hợp TpHCM
 Năm:  1998
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi