MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ PHÂN LOẠI BIÊN MỤC TRONG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC


Một số chuyên đề phân loại biên mục trong thư viện trường học

nhatbook-Một số chuyên đề phân loại biên mục trong thư viện trường học-Trần Thị Ngọc Thanh-2000

 Tác giả:   Trần Thị Ngọc Thanh
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  2020
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận