CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THỜI LÊ SƠ


Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ

nhatbook-Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê sơ-Phan Huy Lê-1959

 Tác giả:  Phan Huy Lê
 Nxb:  Văn Sử Địa
 Năm:  1959
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận