VIỆT NAM THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945-1954


Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954

nhatbook-Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954-Trần Tướng Vân, Nguyễn Quang Ân-1997

 Tác giả:  Trần Tường Vân,
 Nguyễn Quang Ân
 Nxb:  Văn Hóa Thông Tin
 Năm:  1997
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận