GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ


Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị

nhatbook-Giáo trình phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị -Nguyen Lien Huong-2007

 Sưu tầm:  Nguyễn Liên Hương,
Bùi Văn Yêm
 Nxb:  Xây Dựng
 Năm:  2007
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận