NHÌN LẠI QUÁ KHỨ


Nhìn lại quá khứ

Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam

nhatbook-Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam-Robert S.McNamara-1995

 Tác giả:  Robert S.McNamara
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1995
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Mua bản tiếng Anh tại đây: <LINK>


*

Bình luận