MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC


Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc

nhatbook-Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc-Phan Huy Lê-1998

 Tác giả:  Phan Huy Lê
 Nxb:  Quân Đội Nhân Dân
 Năm:  1998
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi