TẠO DỰNG MỘT NỀN VĂN MINH MỚI


Tạo dựng một nền văn minh mới

Chính trị của làn sóng thứ ba

Nhatbook-Tạo dựng một nền văn minh mới chính trị của làn sóng thứ ba-Alvin Toffler-1996

 Tác giả:  Alvin Toffler, Heidi Toffler,
 Chu Tiến Ánh dịch
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm: 1996
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận