Nguyễn Huệ đã cả phá quân Xiêm ở Rạch Gầm-Xoài Mút như thế nào?


Nguyễn Huệ đã cả phá quân Xiêm ở Rạch Gầm-Xoài Mút như thế nào?

Tác giả:  Văn Tân
 
 Nguồn:  Nghiên Cứu Lịch sử, số 60
 Năm:  1964
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận