TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI


Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản gia đoạn thần kỳ và Việt Nam thời kỳ đổi mới

nhatbook-Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản gia đoạn thần kỳ và Việt Nam thời kỳ đổi mới- Lê Văn Sang-1999

 Tác giả:  Lê Văn Sang, Kim Ngọc
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1999
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi