Thử bàn lại một điểm về vấn đề hành quân chớp nhoáng của Nguyễn Huệ


Thử bàn lại một điểm về vấn đề hành quân chớp nhoáng của Nguyễn Huệ

nhatbook-Nguyễn Huệ hành quân chớp nhoáng-Nguyễn Khắc Đạm-1964

Tác giả:  Nguyễn Khắc Đạm
 
 Nguồn:  Nghiên Cứu Lịch sử, số 60
 Năm:  1964
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận