NHỮNG RỦI RO ĐẦU TƯ Ở TRUNG QUỐC SAU ĐẶNG TIỂU BÌNH


Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình

nhatbook-Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình-Viện kinh tế thế giớ-1995i

 Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Khoa Học Xã Hội
 Năm:  1995
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận