MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI


Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên Thế giới

nhatbook-Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên Thế giới-2012

 Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2012
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi