CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA HIỆN ĐẠI


Các công ty xuyên quốc gia hiện đại

nhatbook-Các công ty xuyên quốc gia hiện đại-Nguyễn Khắc Thân-1995

 Tác giả:  Nguyễn Khắc Thân
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1995
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận