PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI


Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội

nhatbook-Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội-Nguyễn Xuân Nghĩa-2004

 Tác giả:  Nguyễn Xuân Nghĩa
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận