HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA BÁC HỒ


Hành trình cứu nước của Bác Hồ

nhatbook-Hành trình cứu nước của Bác Hồ Đức Vượng, Nguyễn Văn Khoan-1989

 Tác giả:  Đức Vượng, Nguyễn Văn Khoan
 Nxb:  Sự Thật
 Năm:  1989
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi