KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG


Kinh tế học đại cương

nhatbook-Kinh tế học đại cương-Nguyễn Văn Luân-1998

 Tác giả:  Nguyễn Văn Luân
 Nxb:  Thống Kê
 Năm:  1998
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận