LÀM THẾ NÀO ĐỂ SÁNG TẠO?


Làm thế nào để sáng tạo?

nhatbook-Làm thế nào để sáng tạo-Phan Dũng-1992

 Tác giả:  Phan Dũng
 Nxb:  Ủy Ban Khoa Học và Kỹ Thuật
 Năm:  1992
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận