PERSONAL WRITINGS


Personal Writings

nhatbook-Personal Writings-SAINT IGNATIUS OF LOYOLA-2004

 Author:  Saint Ignatius of Loyola
Publisher:  Penguin
 Year:  2004
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

One Reply to “PERSONAL WRITINGS”

  1. Sách này tôi nghĩ có lẽ thuộc thể loại tôn giáo hơn là khoa học xã hội. Thánh Y Nhã (Ignatiô Loyôla) là đấng sáng lập Dòng Tên (Societas Iesu).

Bình luận