PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ NHÂN SỰ


Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự

nhatbook-Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự-Phạm Minh

 Tác giả:  Phạm Minh
 Nxb:  Lao Động Xã Hội
 Năm:  N/A
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận