LIỆU PHÁP GEN-NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG


Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

nhatbook-Liệu pháp gen - Nguyên lý và ứng dụng-Khuất Hữu Thành-2005

 Tác giả:  Khuất Hữu Thành
 Nxb:  Khoa Học và Kỹ Thuật
 Năm:  2005
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi