QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM HIỆN NAY


Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam hiện nay

nhatbook-Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam hiện nay-Trình Mưu, Nguyễn Hoàng Giáp-2006

 Tác giả:  Trình Mưu,
 Nguyễn Hoàng Giáp
 Nxb:  Lý Luận Chính Trị
 Năm:  2006
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận