ĐẮC NHÂN TÂM


Đắc nhân tâm

nhatbook-Đắc nhân tâm Daie Carnegie

 Tác giả:  Dale Carnegie
 Nguyễn Hiến Lê dịch
 Nxb:  An Giang
 Năm:  N/A
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi