GỐM VIỆT NAM: TỪ ĐẤT NUNG ĐẾN SỨ


Gốm Việt Nam: từ đất nung đến sứ

nhatbook-Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ-Trần Khánh Chương-2004

 Tác giả:  Trần Khánh Chương
 Nxb:  Mỹ Thuật
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi